Luonnonsuojeluapuraha

Helsingin Yliopiston biologian opiskelijoiden ainejärjestö Symbioosi ry jakaa vuosittain rahaa luonnonsuojeluprojekteihin. Luonnonsuojeluapurahalla on tuettu vuosien saatossa mm. kalasääsken ja liito-oravan suojelutoimintaa sekä erilaisia luonnonsuojeluun tähtääviä kartoituksia.

 

Vuonna 2024 jaettavana on 3000 € yhteen tai useampaan luonnonsuojelua edistävään hankkeeseen.Voit hakea luonnonsuojeluapurahaa 1.12.2023 – 4.2.2024. Hakuajan ulkopuolella saatuja hakemuksia ei käsitellä. Lähetä siis vapaamuotoinen hakemuksesi kustannusarvioineen sähköisesti osoitteeseen kiisla.porvari@helsinki.fi tai postitse alla olevaan osoitteeseen:

Luonnonsuojeluapuraha Symbioosi ry Kiisla Porvari

Symbioosi ry

PL 65 (Viikinkaari 1)

00014 Helsingin yliopisto

 

Luonnonsuojeluapurahan myöntämisperusteet ovat seuraavat:

  1. Symbioosin luonnonsuojeluapuraha myönnetään luonnonsuojelua konkreettisesti edistävään toimintaan.
  2. Apurahaa ei myönnetä opinnäytetöihin.
  3. Apurahaa saaneen tahon on toimitettava Symbioosille raportti hankkeen edistymisestä myöntämisvuoden loppuun mennessä.
  4. Hakemukseen tulisi sisältyä vapaamuotoisesti vähintään tiedot hankkeen aikataulusta ja toteuttajasta, budjettiarvio sekä tiedot siitä, miten hanke edistää luonnonsuojelua.
  5. Symbioosi ry pidättää oikeuden jättää apuraha myöntämättä osittain tai kokonaan.

Luonnonsuojelurahan jakamisesta päätetään Symbioosi ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa helmi-maaliskuun vaihteessa. Päätös on kokouksen jälkeen nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla.

 

Lisätietoa hakemuksesta saa Symbioosi ry:n hallitukselta osoitteesta symbioosi-h(@)helsinki.fi.

Luonnonsuojeluapurahaa on myönnetty seuraavasti:

Symbioosi ry on päättänyt 6.3.2023 kevätkokouksessa myöntää luonnonsuojeluapurahaa kahdelle hakijalle

  • 2850 € Dodo ry:n Tesito hankkeelle
  • 1000 € Lågskärin pitkäaikaisaineiston digitointiin