Ympäristöohjelma

Symbioosi ry:n ympäristöohjelman tarkoituksena on antaa järjestön jäsenille ja virkailijoille ohjeita ympäristön huomioimiseksi kaikessa järjestön toiminnassa. Toivomme, että seuraavia tavoitteita noudatettaisiin mahdollisimman pitkälti kaikessa järjestön toiminnassa silloin, kun se on mahdollista kohtuullisen vaivan ja Symbioosin budjetin rajoissa.

Energiansäästö

 • Sammutamme sähkölaitteet iltaisin ja viikonloppuisin. Tämä koskee siis esim. kertsin tietokoneita, joista on hyvä sammuttaa ainakin näyttö yöksi.
 • Sammutamme tiloista valot iltaisin.
 • Pyrimme järjestämään Symbioosin retkille ja ekskursioille yhteiskuljetuksen mieluiten julkisilla kulkuneuvoilla tai lihasvoimaa käyttäen, mutta tarpeen mukaan tilausbussilla.

Jätteet

 • Pyrimme minimoimaan jätteen määrää välttämällä turhia hankintoja ja ostamalla käytettyjä tavaroita. Vinkkejä jätteen määrän vähentämiseksi löytyy Symbioosin nettisivuilta
 • Kierrätämme syntyneet jätteet kerhohuoneella, juhlissa ja muissa tapahtumissa pyrimme kierrättämään jätteitä niin paljon kuin mahdollista. Ohjeita jätteiden lajitteluun löytyy mm. HSY:n jäteoppaasta.

Yleisesti

 • Pyrimme vaikuttamaan yliopiston ja laitoksemme toimintaan siten, että opiskelu olisi mahdollisimman ympäristöystävällistä. Kunnioitamme kuitenkin laitoksen/yliopiston osaamista ja päätöksiä.
 • Pyrimme pysymään selvillä ympäristöasioista yhteiskunnassa ja ottamaan kantaa niihin silloin, kun Symbioosi ry:n hallitus katsoo sen tarpeelliseksi.
 • Jaamme vuosittain luonnonsuojelurahaa yhdistyksen kevätkokouksen päätöksellä yhteen tai useampaan luonnonsuojelua edistävään hankkeeseen.
 • Tuotteita ja palveluita hankittaessa suosimme yrityksiä, jotka ovat huolehtineet ympäristöasioista.

Toivomme, että virkailijat kiinnittäisivät huomiota seuraaviin asioihin. Huom! Virkailijat voivat mainiosti delegoida näitä hommia muille, heidän ei siis tarvitse henkilökohtaisesti lajitella jokaista jätettä! Ohjeet koskevat virkailijoiden lisäksi kaikkia tapahtumien järjestäjiä.

Kerhotilavastaavat

 • Huolehtivat siitä, että kerhotilan kierrätysastiat (biojäte, kartonki, paperi, pahvi, metalli ja energiajae) toimivat, huolehtivat tarvittaessa uusien astioiden hankkimisesta ja siitä, että lajitteluohjeet ovat selvästi näkyvillä.
 • Mikäli kertsille tarvitaan uusia astioita tai huonekaluja, pyrkivät hankkimaan ne käytettyinä.
 • Hankkivat mieluiten ympäristöystävällisiä pesuaineita tiskaukseen ja kertsin siivoukseen.
 • Huolehtivat jätteen lajittelusta erityisesti kertsin siivouksen yhteydessä TAI delegoivat sen jollekin muulle.

Kulinaristi ja keittiötiimi

 • Käyttävät ruoanlaitossa mahdollisimman paljon kotimaisia ja reilun kaupan elintarvikkeita.
 • Pyrkivät hankkimaan raaka-aineet mahdollisimman suurissa ja helposti kierrätettävissä pakkauksissa jätteen vähentämiseksi.
 • Pyrkivät hankkimaan raaka-aineet mahdollisimman läheltä ja kerralla ylimääräisen autonkäytön vähentämiseksi.
 • Välttävät kertakäyttöastioiden ja muun kertakäyttötavaran käyttöä sitseillä, kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa. Astioita ja muita tarvikkeita (esim. termoskannuja, kylmäkaappeja) voi lainata vaikka HYY:ltä ja Sodexolta.
 • Huolehtivat siitä, että ruoanlaitossa ja –tarjoilussa syntyneet jätteet lajitellaan mahdollisuuksien mukaan.
 • Jakavat mahdollisesti ylijääneet ruoat osallistujille tapahtuman jälkeen sen sijaan, että ruoat heitettäisiin roskiin.
 • Käyttävät koristelussa ym. mahdollisimman paljon ympäristöystävällisiä ja kierrätettyjä materiaaleja.
 • Käyttävät tiskauksessa ja siivouksessa mahdollisuuksien mukaan ympäristöystävällisiä pesuaineita.

Tirehtööri ja tapahtumatiimi

 • Suosivat hankinnoissaan kotimaisia tuotteita ja kierrätettäviä pakkauksia (esim. juomatölkit ja –pullot).
 • Pyrkivät kuljettamaan mahdollisimman paljon tavaraa kerralla ja suunnittelevat reitin siten, että vältytään turhalta ajamiselta.

Retkivastaavat

 • Pyrkivät hankkimaan retkille yhteiskuljetuksen mikäli retkeä ei ole mahdollista tehdä lihasvoimalla tai julkisilla kulkuneuvoilla.
 • Huolehtivat siitä, ettei retkipaikalle jää jätteitä.

Peli- ja kilpailuvastaavat

 • Huolehtivat kilpailujen yhteydessä siitä, että kilpailupaikka jää siistiin kuntoon.
 • Huolehtivat BD- pelissä siitä, että rastien suunnittelussa käytetään järkeä: ei sotketa, tuhlata syömäkelpoista ruokaa tai tuoteta turhaa jätettä.
 • Selvittävät, voisiko polkupyörällä liikkumista Ahvenanmaan linturallissa helpottaa/kannustaa.

Shokkelomestarit

Huolehtivat yhdessä Shokkelon järjestäjien, kulinaristin ja tirehtöörin kanssa:

 • kierrätyksen ja jätteenlajittelun toimivuudesta, myös loppusiivouksessa!
 • siitä, että mahdollisimman suuri osa tarjoilluista ruoista ja juomista on valmistettu kotimaisista ja ympäristöystävällisistä raaka-aineista (eli antavat ohjeita kulinaristille ja leipojille) ja että myytävät juomat, karkit yms. ovat mahdollisimman vähän pakattuja.
 • tavaroiden kuljetuksen toimivuudesta siten, että auton käyttö saadaan minimoitua.
 • siitä, että shokkelon ’’työntekijät’’ osaavat tarvittaessa kertoa yleisölle tuoton käytöstä osittain luonnonsuojeluun.

Kerhojen vetäjät

 • Pyrkivät hankkimaan retkille yhteiskuljetuksen mikäli retkeä ei ole mahdollista tehdä lihasvoimalla tai julkisilla kulkuneuvoilla.
 • Lainaavat sellaiset tarvikkeet, joita ei tarvita usein.
 • Hankkivat materiaalit mahdollisimman läheltä, mieluiten käytettyinä.
 • Kopioivat paperit kaksipuoleisina.
 • Huolehtivat jätteiden lajittelun toimimisesta kerhonsa tapahtumissa ja valojen sammuttamisesta tapahtuman jälkeen.

Ympäristövastaavat

 • Auttavat tarvittaessa muita virkailijoita ympäristöasioiden hoitamisessa, neuvovat ja ottavat tarvittaessa selvää ympäristöasioista.
 • Tarkastavat ympäristöohjelman vuosittain ja tarvittaessa päivittävät sitä.
 • Kirjoittavat vuosittain lyhyen raportin järjestön ympäristöasioista ja hyväksyttävät sen hallituksella.

Symbiontin toimittajat

 • Huolehtivat siitä, että painos on sopivan kokoinen, ettei paperia mene hukkaan.
 • Välttävät turhaa tulostamista lehteä kootessa.

Hallitus

 • Huolehtii luonnonsuojelurahan jakamisesta ja päättää tarvittaessa ottaako Symbioosi tieteellisessä mielessä kantaa johonkin luonnon- tai ympäristönsuojelua koskevaan asiaan.